Op naar een stevigere propositie via het leveranciersoverleg Oss

Op naar een stevigere propositie via het leveranciersoverleg Oss

De Gemeente Oss en de lokale ondernemersvereniging hebben de GebiedsESCo gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten van een ondernemerscollectief dat gezamenlijk energiebesparende en energieopwekkende maatregelen doorvoert. Om de ondernemers scherpe prijzen te bieden en goede producten, organiseren wij op 4 juli een leveranciersoverleg.

Tijdens dit overleg worden de aanbiedingen die de verschillende leveranciers van LED en zonnepanelen hebben gedaan, vergeleken en aangescherpt. Dit is een laatste stap richting de oprichting en inwerkingstelling van het Energie Service Collectief Oss. Ondernemers kunnen deze ESCO benaderen voor onder andere collectieve inkoop van groene stroom, levering en installatie van LED-verlichting en begeleiding bij het aankoopproces van zonnepanelen. Hierin werken wij samen met diverse lokale partners als de Kracht van Oss, de Gemeente Oss en de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED). Na de zomer zal de oprichting nog feestelijk worden gevierd. Deze oprichting past geheel binnen de ambitie van de gemeente om ondernemers te faciliteren en een stap te maken richting meer duurzame en energiebesparende bedrijfsvoering.

Verduurzaming MKB: kans of noodzaak?

Verduurzaming MKB: kans of noodzaak?

De realisatie van energiebesparing bij MKB-bedrijven blijft achter. Onderzoek toont aan dat uitvoering van alleen al de verplichte maatregelen (maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen) in het kader van de Wet milieubeheer achterblijft.

In 2012 heeft Panteia/EIM onderzoek gedaan naar de belangstelling van het MKB voor duurzame energie met behulp van een enquête onder MKB-bedrijven (Bertens & Snoei, Duurzame innovaties MKB, 2011). Een derde van het MKB geeft aan interesse te hebben om te investeren in duurzame energie. Een vijfde van de MKB ondernemers geeft aan al stappen ondernomen te hebben naar duurzame energie. Het gaat dan echter vooral om overstappen naar leveranciers van groene energie of investeren in energiebesparing. Per saldo heeft slechts 5% van de MKB-ondernemers daadwerkelijk in duurzame energie geïnvesteerd. Een onderzoek bij MKB bedrijven toont de behoefte aan ondersteuning op het gebied van duurzame energie aan. (Bertens & Muizer, Duurzaamondernemen in het kantoorhoudende MKB, 2012).

Bekijk hier het uitgebreide artikel ‘Verduurzaming MKB: kans of noodzaak?’

Bedrijven op de Plaspoelpolder opgelet: 19 mei workshop ‘Restwarmte verwarmt de Plaspoelpolder’

Bedrijven op de Plaspoelpolder opgelet: 19 mei workshop ‘Restwarmte verwarmt de Plaspoelpolder’

Op 19 mei, tijdens het Grote Duurzaamheidscongres in de Broodfabriek in Rijswijk, is er een workshop over het initiatief om in de Plaspoelpolder de bedrijven aan te sluiten op restwarmte.

A0-Poster-Duurzaamheids-Congres-2

Bij industriële processen, afvalverwerking of koelinstallaties komt veel warmte vrij. Warmte die we vaak weggooien. Maar waarom maken we geen gebruik van deze zogenaamde restwarmte? Bedrijven verbruiken vaak veel energie voor warmte. Als deze warmte via een restwarmtenet wordt aangevoerd, kan er veel bespaard worden op de energiekosten. Hier liggen kansen voor ondernemers. Op dit moment loopt, op initiatief van de GebiedsESCo, een onderzoek binnen de Plaspoelpolder om restwarmte van het Rijksdatacenter te hergebruiken. Wilt u weten wat de kansen en mogelijkheden zijn om hierbij aan te sluiten? Dan is deze workshop interessant voor u! Het Grote Duurzaamheidscongres wordt georganiseerd door de Gemeente Rijswijk en het programmabureau Rijswijk Buiten. Het is een avond vol duurzame energie met inspirerende sprekers en interessante workshops waarin u volop kunt meepraten. Ook is er een Duurzaamheidsmarkt: Een markt met groene ondernemers die u inspireren en helpen om uw dagelijkse leven en werk nog groener en duurzamer te maken. Komt u ook?

Registreer u dan nu via de website Het grote duurzaamheidscongres om deel te nemen aan dit unieke congres.

Vervolgstappen GebiedsESCo Zoetermeer van start

Vervolgstappen GebiedsESCo Zoetermeer van start

Sinds afgelopen zomer zijn verkennende gesprekken gestart rondom het opstarten van een GebiedsESCo in Zoetermeer. In eerste instantie lag de focus op gebouwscans met daarbij een blik op collectieve maatregelen die snel georganiseerd kunnen worden en een korte terugverdientijd hebben. Een unieke en zorgvuldige basis voor collectieve verduurzaming van het terrein in Rokkeveen (Zoetermeer)!

Bij de tweede stap werken we aan een intentieverklaring, organiseren we de collectieve inkoop van groene energie, monitoring, LED-verlichting en zonnepanelen en maken we een eerste stap met een verkenning voor een gebiedsvoorziening. Dit was een nadrukkelijke wens van de eigenaren uit de eerdere bijeenkomst. Bij de ondertekening van de intentieverklaring hoort ook een financiële bijdrage van de eigenaren die benodigd is om in het komende jaar de panden gezamenlijk te monitoren en de groene energie blijvend in te kopen. Ook is het focusgebied verbreed binnen de wijk, waardoor meer ondernemers aan kunnen sluiten bij het collectief.

Bent u ondernemer in Zoetermeer en wilt u meer weten? Neem contact op met Martijn Spaan via Twitter (@gebiedsesco) of e-mail martijn.spaan@dwa.nl!

Ondernemers gezocht voor GebiedsESCo Breda

Ondernemers gezocht voor GebiedsESCo Breda

Bent u een vastgoedeigenaar op het bedrijventerrein Moskes of Westerhage in Breda? Dan komen we graag in contact met u!

Deze bijzondere bedrijventerreinen langs de A16 in Breda werken sinds begin 2016 aan de oprichting van een GebiedsESCo. Een GebiedsESCo is een organisatie van en voor de ondernemers in een gebied dat concreet werk maakt van energiebesparing door effectieve collectieve maatregelen. Gezamenlijk brengen we de energiekansen in kaart, starten we met het laaghangendfruit (groene energie inkopen en monitoren) en verenigen we ons in een coöperatie. Van daaruit werken we verder aan energiebesparing en duurzame energie-opwekking in deze gebieden. De GebiedsESCo Breda hoeft niet het wiel zelf uit te vinden. Inmiddels is op zes plekken in het land ervaring opgedaan met het opzetten van een GebiedsESCo. Met ondersteuning van de Gemeente Breda kan de oprichting van de GebiedsESCo Breda plaatsvinden.

Wilt u deelnemen aan de GebiedsESCo Breda of meer informatie hierover? Of heeft u een goed duurzaam idee voor de bedrijven in Moskes en Westerhage? Neem dan contact op met Bart van de Velde: velde@appm.nl of 06-54918338

HIRB-subsidie voor verduurzaming

HIRB-subsidie voor verduurzaming bedrijventerreinen in Noord-Holland

In het recente verleden heeft de GebiedsESCo namens de Gemeente Uithoorn een HIRB-subsidie aangevraagd om het lokale bedrijventerrein te verduurzamen.

signDoc

De subsidie is toegekend en inmiddels zijn ruim tien ondernemers samen met de bedrijvenvereniging en de gemeente hard op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering, collectieve inkoop van energie en inkoop van zonnepanelen en LED-verlichting. Eind februari heeft de provincie Noord-Holland de nieuwe Uitvoeringsregeling Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 maart tot en met 26 april 2016.

Wij helpen u graag bij deze aanvraag en bij het genereren van ideeën voor verduurzaming van uw bedrijventerrein! Wees er snel bij, want dinsdag 22 maart vanaf 15:00 uur wordt een spreekuur georganiseerd in Haarlem. Hier kunt u alvast concrete vragen stellen over uw subsidieaanvraag, dus komen wij graag voor die tijd met u in contact. De ingediende aanvragen worden gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 3.400.000 voor Fysieke Maatregelen en € 250.000 voor Procesmaatregelen.

ECLW organiseert ondernemersontbijt

Energie Collectief Lage Weide organiseert ondernemersontbijt

Ondernemers Lage Weide delen hun ervaringen rondom duurzaamheid. Woensdag 11 november organiseert Energie Collectief Lage Weide een ondernemersontbijt voor alle ondernemers op en rondom Lage Weide. Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en milieu bij de Gemeente Utrecht, trapt de bijeenkomst af en gaat met de ondernemers in gesprek. Vier ondernemers lichten toe wat het collectief voor hen betekent en hoeveel geld én CO2 zij besparen door middel van de genomen maatregelen. Ook is er de mogelijkheid voor nieuwe deelnemers om inzicht te krijgen in hun eigen besparingsmogelijkheden.

Verduurzaming van het terrein Energie Collectief Lage Weide (ECLW) is dit jaar opgericht onder impuls van Industrievereniging Lage Weide, de gemeente Utrecht en de Economic Board Utrecht. Zij zijn al enkele jaren bezig met het verbeteren van het Utrechtse bedrijventerrein. Na de revitalisering van het gebied en de verbetering van de haven en de infrastructuur is medio 2013 een volgende stap gezet naar de verduurzaming van het terrein. Bij de grootverbruikers op het terrein zijn energiescans uitgevoerd, met daarin concrete maatregelen voor de verduurzaming van het eigen bedrijf. Aan de hand van de informatie uit de scans is het Masterplan Duurzaam Lage Weide opgeleverd. Eén van de concrete aanbevelingen uit dit plan is om op collectieve schaal energiebesparende maatregelen door te voeren. Dit pakt het ECLW op. In het eerste half jaar is een besparing van ruim 4.000 ton CO2 bereikt. Wethouder Van Hooijdonk: “De bedrijven op Lage Weide profiteren nu al elke dag van de besparingen die duurzaamheidsmaatregelen opleveren. Het Energie Collectief is een inspirerend voorbeeld voor alle Utrechtse ondernemers die aan de slag willen met de verduurzaming van hun bedrijf.”

Energie Collectief Lage Weide & PM Energie besparen fors op energie

Energie Collectief Lage Weide & PM Energie besparen fors op energie

Op donderdag 24 september 2015 hebben het Energie Collectief Lage Weide en PM Energie het contract gesloten behorende bij de verduurzaming van energie-inkoop op Lage Weide. De pilot-fase in het afgelopen half jaar heeft bij vijftien ondernemers tussen de 18% en 34% energiekostenreductie opgeleverd. Daarnaast wordt alle, voorheen voornamelijk grijze stroom, groen ingekocht. Hiermee wordt ruim 1.000 ton CO2 per jaar bespaard.

Henk Stamhuis en Leon Knufing

Energie Collectief Lage Weide (ECLW) organiseert energiebesparende maatregelen voor de bedrijven op industrieterrein Lage Weide en biedt daarbij de benodigde ondersteuning. Het uitgangspunt hierbij is altijd verduurzaming voor een redelijke en betaalbare prijs en bereikt dit door de inkoopvolumes van verschillende bedrijven te bundelen. Hierdoor ontstaat er een sterke onderhandelingspositie, waardoor ECLW individuele bedrijven scherpe prijzen, garanties en goede voorwaarden kan bieden. Diensten Het ECLW richt zich ten eerste op het collectief inkopen van groene energie, zonnepanelen en LED-verlichting. Op termijn zal ECLW ook het collectief inkopen van andere besparingsmaatregelen gaan faciliteren. In PMEnergie heeft het ECLW een betrouwbare partner gevonden bij de ondersteuning op tal van praktische en goed realiseerbare energieoplossingen, onder andere op het gebied van kostenoptimalisatie, energiebesparing, groene energie en duurzaamheid. ECLW is een initiatief van Industrievereniging Lage Weide en de GebiedsESCo. Financiering van de belangrijke opstart en uitrolfase is georganiseerd door de Economic Board Utrecht, de Gemeente Utrecht en het Ondernemersfonds Utrecht. Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van alle laatste ontwikkelingen en voordelen kunt u een kijkje nemen op www.eclw.nl

Ondernemers bedrijventerrein Uithoorn gaan samenwerken aan energiebesparing

Ondernemers bedrijventerrein Uithoorn gaan samenwerken aan energiebesparing

Op woensdag 9 september 2015 heeft een groep ondernemers op het bedrijventerrein Uithoorn besloten samen op te gaan trekken met het besparen van energie door oprichting van een GebiedsESCo.

OndertekeningUithoorn

De bedrijven Hoya Lens, Schijf, Betonmonteur, Engel Foreign Food B.V, Vakantiemakelaar en Autoschade Service Catsman gaan gezamenlijk groene energie inkopen en het energieverbruik monitoren. Daarnaast hebben de bedrijven de intentie uitgesproken in de toekomst verder samen te werken door het collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen voor de bedrijfspanden. Daarmee hopen de bedrijven flink te besparen op de energierekening en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De samenwerking is een initiatief van wethouder Hans Bouma. De wethouder was aanwezig om de overeenkomst mede namens de gemeente te ondertekenen. Meerdere bedrijven uit Uithoorn kunnen zich de komende periode nog aansluiten bij de GebiedsESCO. Het opzetten van de GebiedsESCO is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de OVU en wordt ondersteund door de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling was ook één van de aanwezigen. Alliander DGO gaat in samenspraak met de GebiedsESCO de mogelijkheden op het bedrijventerrein in kaart brengen om het gebruik van restwarmte van de rioolzuivering te benutten voor het verwarmen van de bedrijfspanden. Tevens zal er onderzocht worden of mogelijke reststromen van de lokale industrie hergebruikt kunnen worden.

Verkenning GebiedsESCo Zoetermeer van start

Verkenning GebiedsESCo Zoetermeer van start

Komende weken starten wij met een verkenning van de mogelijkheden voor de GebiedsESCo in bedrijventerrein Rokkeveen te Zoetermeer. Dit betekent een versnelde uitvoering van een kort stappenplan waarbij we kennis maken met het huidige bedrijvencollectief. Na een gespreksronde met de belangrijke stakeholders stellen we gezamenlijk een Plan van Aanpak op. Hierna volgt een startbijeenkomst (na de zomer) met alle ondernemers op het terrein. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van groot belang, dat ziet ook de Gemeente Zoetermeer in.

Logo-gemeente-zoetermeer

Na afronding van de eerste stap ligt een gezamenlijke basis om te starten met een GebiedsESCo in Campus Rokkeveen. Dit zal worden gebundeld in een Instapmodel. Hierbij zal de focus in eerste instantie gericht zijn op een aantal collectieve maatregelen die snel georganiseerd kunnen worden en een korte terugverdientijd hebben. Een unieke en zorgvuldige basis voor collectieve verduurzaming van het terrein! Meer weten? Neem contact op via Twitter of email!

Bedrijventerrein Uithoorn: Grootschalig verduurzamen op basis van rendabele energiebesparende maatregelen

Bedrijventerrein Uithoorn: Grootschalig verduurzamen op basis van rendabele energiebesparende maatregelen

Wij zijn enkele maanden onderweg met het opstarten van de GebiedsESCo Uithoorn. De afgelopen maanden hebben we scans uitgevoerd, gezocht naar rendabele collectieve maatregelen, mogelijkheden verkend voor gebiedsoplossingen en financieringsopties bekeken. Het uitgangspunt is dat we het bedrijventerrein Uithoorn grootschalig willen verduurzamen op basis van rendabele energiebesparende maatregelen.

Er ontstaat een goed beeld van wat de rendabele besparingsmogelijkheden zijn en waar we het best mee kunnen starten. De logische eerste stap is om te starten met collectieve inkoop van groene energie en het tegengaan van verspilling in de panden door monitoring van de panden. Daarom zijn alle deelnemende ondernemers uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking. Deze zal begin juli plaatsvinden op bedrijventerrein Uithoorn. Bent u ondernemer op dit terrein en wilt u alsnog aanhaken? Stuur een berichtje via de contactpagina.

Provincie Noord-Holland blijft verduurzaming bedrijventerreinen stimuleren

Provincie Noord-Holland blijft verduurzaming bedrijventerreinen stimuleren

De nieuwe Noord-Hollandse provinciale coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA zet de zogeheten HIRB-regelingen (Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) de komende jaren voort. Dat maakte het nieuwe provinciale bestuur eind mei bekend tijdens een persconferentie over het coalitieakkoord 2015-2019. De Gemeente Uithoorn heeft in 2014 gebruik gemaakt van deze subsidie om een GebiedsESCo op te starten.

Voor gemeenten en andere betrokken partijen zijn de HIRB-regelingen een belangrijke stimulans om herstructureringsprojecten op te starten. Mede door het bestaan van de regelingen zijn in Noord-Holland al veel resultaten behaald op het gebied van herstructurering. Door ook te investeren in verouderde bestemmingsplannen kan ruimte gecreëerd worden om tot een verbeterd werkklimaat en optimaal grondgebruik te komen. Daarnaast biedt deze subsidie kansen voor nieuwe collectieve verduurzamingsprojecten in de Provincie. Bent u daar ook in geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Of kijk voor meer informatie op. Meer informatie hierover vindt u op: Coalitieakkoord Noord-Holland

Tekenen Commitmentovereenkomst

Ondernemers én partners tekenen Commitmentovereenkomst Energie Collectief Lage Weide

Tijdens de Conferentie Duurzame Bedrijvigheid Utrecht op 24 november 2014 is een commitmentovereenkomst ‘Energie Collectief Lage Weide’ getekend door tien ondernemers en vier partners: Economic Board Utrecht, Gemeente Utrecht, Energiefonds Utrecht en DWA.

signDoc

Het Energie Collectief zorgt voor gezamenlijke inkoop c.q. organisatie van ledverlichting, pv-panelen en (groene) stroom. Deelnemers aan het collectief profiteren van schaalvoordelen en worden ontzorgd bij uitvoering, financiering en beheer van maatregelen.
Industrievereniging Lage Weide en de Gemeente Utrecht hebben een gezamenlijke klimaatambitie uitgesproken. Hierin staat de doelstelling om voor 2020 30% CO2-reductie te realiseren op Lage Weide. Warmtebouw Utrecht heeft recent het Masterplan Lage Weide opgeleverd, waarin kansrijke gebouw- en gebiedgebonden energiemaatregelen in kaart gebracht zijn waarmee deze ambitie gerealiseerd kan worden. Bij zeventien bedrijven zijn energiescans uitgevoerd en zeven bedrijven zijn serieus geïnteresseerd in pv-panelen. Tien van hen doen inmiddels mee aan het Energie Collectief.
Meer informatie hierover vindt u op www.eclw.nl

aanpak

Collectief energie besparen op werklocaties loont! Wanneer u een GebiedsESCo start, gaat u samen met andere deelnemers op het bedrijventerrein of kantoorlocatie een samenwerking aan. Gezamenlijk zet u de winst uit energiebesparende maatregelen in om de panden en het gebied verder te verbeteren.Door te starten met een GebiedsESCo op uw terrein werkt u gezamenlijk aan een aantal voordelen:
  • De kwaliteit en de economische aantrekkingskracht van het gebied verbetert.
  • Panden worden zuiniger en daardoor beter verhuurbaar.
  • Continu en op elk moment inzicht in de energieprestatie van het gebouw.
  • Het organiserend vermogen in het gebied versterkt.
  • Schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop.
Vanwege de huidige dynamiek op de kantorenmarkt is het een grote opgave om de vitaliteit van bedrijventerreinen te vergroten. Tegelijkertijd blijkt dat energiezuinige panden beter verhuren en daarmee de aantrekkingskracht van een gebied verbeteren. De wet vraagt om strengere eisen ten aanzien van energiebesparing (Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer). De GebiedsESCo helpt bedrijven om gezamenlijk aan deze kansen en doelstellingen te werken. Het opstarten van een GebiedsESCo op een werklocatie in uw gemeente biedt de volgende voordelen:
  • De GebiedsESCo werkt aan vitale werklocaties met energiezuinige panden.
  • In de minimale uitwerkingsvariant voldoen de bedrijven aan de Wet Milieubeheer.
  • U werkt gezamenlijk met bedrijven aan de lokale klimaatdoelstellingen.

gebieden

De GebiedsESCo is momenteel in zes gebieden actief. Wie volgt?
“De Stichting Urbanisator Plaspoelpolder werkt in opdracht van de vastgoedeigenaren samen met de gemeente Rijswijk en gebiedspartners aan het verbeteren van het investerings- en vestigingsklimaat op de Plaspoelpolder. Waar het gaat om de technische en organisatorische aspecten van het opzetten van een GebiedsESCo is ontzorging een belangrijke drijfveer. De GebiedsESCo is een prachtig middel om ondernemers op de Plaspoelpolder ook op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing volledige ontzorging te bieden. In samenwerking met APPM & DWA is met succes een groep enthousiaste eigenaren gemobiliseerd die op collectieve wijze aan verduurzaming van hun panden werken.”Gijs Schuurhuis, projectleider Urbanisator Plaspoelpolder.
“De Gemeente Uithoorn moet in 2024 klimaatneutraal zijn. De gemeente kan dat niet alleen. De GebiedsESCo biedt een doelmatige aanpak om de bedrijven te motiveren met energiebesparing aan de slag te gaan. Deze aanpak gaat verder dan alleen energiescans, maar voert de maatregelen ook daadwerkelijk uit voor de bedrijven. Ondernemers worden ontzorgt. Dat verduurzaming budgetneutraal mogelijk is, maakt dat bedrijven graag deelnemen. Een absolute win-win.” Ria Zijlstra, wethouder Duurzaamheid Uithoorn.
Industrievereniging Lage Weide en de Gemeente Utrecht hebben een gezamenlijke klimaatambitie uitgesproken. Hierin staat de doelstelling om vóór 2020 30% CO2-reductie te realiseren op Lage Weide. Het Energie Collectief zorgt dat voor de deelnemende bedrijven – laaghangend fruit- pv panelen en groene stroom gezamenlijk ingekocht worden.  Het Collectief heeft tot doel voor de aangesloten bedrijven op het bedrijventerrein Lage Weide gezamenlijk schaalvoordelen te benutten zodat de energiekosten verminderen, de beste leveranciers voor energiemaatregelen uit de markt naar Lage Weide komen én de bedrijven worden ontzorgt voor de financiering, uitvoering en beheer van te nemen maatregelen.
Zoetermeer wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Al in 2007 heeft de gemeente in het programma ‘Duurzaam Zoetermeer 2030’ aangegeven dat vooral ingezet moet worden op concrete maatregelen om de stad duurzamer te maken. De gebouwen op het Campusterrein Rokkeveen, hebben een enorm potentieel om energie te besparen. Een collectief traject om energiebesparende maatregelen door te voeren in dit gebied, draagt voor een groot deel bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Om een gestructureerde aanpak mogelijk te maken, wordt het project in verschillende fases opgedeeld. Na afronding van de eerste inventariserende stap, waarbij op basis van gesprekken en energiescans de huidige situatie wordt geschreven, ligt er een gezamenlijke basis om aan de slag te gaan met een GebiedsESCo in Rokkeveen. Deze zal zich in eerste instantie richten op een aantal collectieve maatregelen die snel georganiseerd kunnen worden en een korte terugverdientijd hebben.
De Gemeente Oss en de Osse Industriële kring hebben de GebiedsESCo gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten van een ondernemerscollectief dat gezamenlijk energiebesparende en energieopwekkende maatregelen doorvoert. Als uitkomst is medio 2016 een coöperatie opgericht die tot doel heeft om de energieprestatie van de Osse bedrijvengebieden te verbeteren: het Energie Service Collectief Oss. Doordat het Energie Service Collectief Oss de beste initiatieven tegen de meest gunstige voorwaarden uit de markt haalt, zijn de reacties positief en is het streven om dit jaar tweehonderd leden, die allen op het zilveren niveau uit komen, toe te laten treden tot de coöperatie.
Breda wil in 2044 een klimaatneutrale stad zijn. In de ‘Strategie Duurzame Energietransitie’ geeft de gemeente aan dat energiebesparing in de bestaande bouw van groot belang is. Een collectief traject om energiebesparende maatregelen door te voeren in Westerhage / De Moskes, draagt daarmee voor een groot deel bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Tegen die achtergrond is de GebiedsESCo van start gegaan om bedrijven te enthousiasmeren, besparingsmogelijkheden in beeld te brengen en een ondernemerscollectief op te richten. Het bronzen instapmodel is hierbij een goede start voor bedrijven.

varianten

De GebiedsESCo zorgt ervoor dat besparingsmogelijkheden zo snel mogelijk worden omgezet in maatregelen basis van een rendabele business case. Het pakket aan maatregelen dat gekozen wordt, hangt af van de ambities van de gebouweigenaar. We werken de business cases voor de gebouwen uit in vier varianten: Instapmodel, Brons, Zilver en Goud. Deze variëren in investering, terugverdientijden en rendement (financieel en CO2-besparingen).

Meteen besparen op energiekosten en verbruik

Bij de start van de GebiedsESCo profiteren we al meteen van een collectief voordeel. Door gezamenlijk groene energie in te kopen zijn er doorgaans al grote besparingen te realiseren. Uit eerdere trajecten bleek dat deze besparing tot wel 30% kan oplopen. Daarnaast gaan we gezamenlijk de energieverspilling in de panden tegen door gebruik van de tool Monavisa. Deze tool achterhaalt de verspilling in het gebruik, zodat bijvoorbeeld verwarming en koeling geoptimaliseerd wordt. Dit zorgt voor nog eens een besparing van doorgaans 5 tot 10%.

Minimale inspanningen en investeringen

Bij de bronzen variant worden energiebesparende maatregelen doorgevoerd die met minimale inspanningen en investeringen worden gedaan. We zorgen ervoor dat de deelnemende gebouwen hiermee voldoen aan de Wet Milieubeheer, die vereist dat bedrijven energiebesparende maatregelen doorvoeren die zich binnen maximaal 5 jaar terugverdienen. Het gaat bijvoorbeeld om het optimaliseren van verwarming, verkoeling, verlichting en powermanagement.

Hogere besparing op de langere termijn

Bij de zilveren variant worden de maatregelen die zijn doorgevoerd bij Brons aangevuld met het (collectief) opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen of warmtepompen. Deze variant kent een langere terugverdientijd en een hogere besparing.

Verbeteren energieprestatie door opslag en uitwisseling van energie

Bij de Gouden Variant worden de maatregelen van Zilver aangevuld met gebiedsgebonden maatregelen. Dit zijn maatregelen die de energieprestatie van bedrijven verbeteren doordat op gebiedsniveau oplossingen worden benut voor het opslaan en uitwisselen van energie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitwisselen van warmte en koude van bedrijven met een overschot of tekort hieraan. Daarnaast liggen er mogelijkheden in het benutten van natuurlijke bronnen (zoals geothermie of oppervlaktewater).

contact

Martijn Spaan

martijn.spaan@dwa.nl |06-86833435|

Martijn is als sociaal geograaf een echte generalist binnen DWA. Vanuit zijn brede studie heeft hij zich ontwikkeld in het werkveld van ondernemers én duurzaamheid. Met werkervaring in Afrika, Azië en Europa weet hij tegelijkertijd wat er speelt in de wereld om ons heen. Voor de GebiedsESCo is hij als projectmanager betrokken bij bedrijventerreinen door heel Nederland, daarnaast is hij als Regioconsulent dé vraagbaak voor duurzaamheidsambtenaren in Noord-Holland. Naast zijn werk is Martijn op de atletiekbaan te vinden als kogelstoter en discuswerper.


Bart van de Velde

velde@appm.nl |06-54918338|

Bart zet zich het liefst in om er met anderen voor te zorgen dat we onze wereld niet verder uitputten. Daarbij zoekt hij altijd naar de gemene deler om partijen echt in beweging te brengen. Op die manier heeft Bart ervoor gezorgd dat er op verschillende bedrijventerreinen collectief wordt gewerkt aan energiebesparing, zoals de Plaspoelpolder in Rijswijk of het bedrijventerrein Uithoorn. Daarnaast ondersteunt Bart diverse gemeenten bij het opzetten en implementeren van hun duurzaamheidsambities. In zijn vrije tijd is Bart fanatiek wandelaar.

logo-appm-trans-s-bottomspace logo-dwa-trans-s1-bottomspace

collectief besparen en verduurzamen